Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đăk R'moan

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 61 12 12 49 19.7 %
Hộ tịch 50 49 41 1 98 %
Chứng thực 26 26 25 0 100 %