Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Nghĩa Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 35 35 28 0 100 %
Chứng thực 20 20 19 0 100 %
Đất đai 13 7 7 6 53.8 %
Bảo trợ xã hội 3 2 2 1 66.7 %