Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Nghĩa Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 131 131 125 0 100 %
Chứng thực 112 112 111 0 100 %
Đất đai 19 13 12 6 68.4 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %