Thống kê theo lĩnh vực của UBND TT Kiến Đức

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 135 135 123 0 100 %
Bảo trợ xã hội 8 8 8 0 100 %
Đất đai 5 1 1 4 20 %