Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND Huyện Đăk Rlấp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 316 214 204 102 67.7 %
Hộ tịch 120 113 79 7 94.2 %
Bảo trợ xã hội 100 86 82 14 86 %
Thi đua - Khen thưởng 49 49 49 0 100 %
Hoạt động Xây dựng 18 17 17 1 94.4 %
Văn hóa 11 11 11 0 100 %