Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Tuy Đức

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 632 543 528 89 85.9 %