Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Krông Nô

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 981 843 841 138 85.9 %