Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Đăk Mil

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 1286 841 807 445 65.4 %