Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Đăk Glong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 422 207 156 215 49.1 %