Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 12748 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
610407180806516
 • - Về việc: ​Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • NGUYỄN THỊ HOA CN ĐÀO VĂN DŨNG, NGUYỄN THỊ HOA (245023887)
 • - Ngày nộp: 09/08/2018 10:22:48
 • - Ngày tiếp nhận: 09/08/2018 10:22:48
 • - Ngày dự kiến trả: 14/09/2018 10:22:48
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:42:41
  Hồ sơ 610407180806516 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
2
612322180800880
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • PHAN CẨM NHUNG
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 14:06:02
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 14:06:02
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2018 14:06:02
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:13:49
  Hồ sơ 612322180800880 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
3
610407180807275
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • VŨ THỊ THU HẰNG CN ĐÀO THỊ HẰNG (245002790)
 • - Ngày nộp: 28/08/2018 13:53:40
 • - Ngày tiếp nhận: 28/08/2018 13:53:40
 • - Ngày dự kiến trả: 21/09/2018 13:53:40
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:59:07
  Hồ sơ 610407180807275 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
4
610407180807256
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH CN NINH VĂN TÚ (245224676)
 • - Ngày nộp: 27/08/2018 16:29:31
 • - Ngày tiếp nhận: 27/08/2018 16:29:31
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 16:29:31
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:28:17
  Hồ sơ 610407180807256 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
5
610407180806912
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - 2
 • LÂM THANH PHONG
 • - Ngày nộp: 20/08/2018 09:45:24
 • - Ngày tiếp nhận: 20/08/2018 09:45:24
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 09:45:24
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:27:25
  Hồ sơ 610407180806912 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
6
610407180807131
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • NGÔ THỊ YẾN CHI
 • - Ngày nộp: 23/08/2018 15:37:39
 • - Ngày tiếp nhận: 23/08/2018 15:37:39
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 15:37:39
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:04:23
  Hồ sơ 610407180807131 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
7
610407180807051
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • ĐẶNG VĂN ANH
 • - Ngày nộp: 22/08/2018 14:51:00
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2018 14:51:00
 • - Ngày dự kiến trả: 10/09/2018 14:51:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 15:03:59
  Hồ sơ 610407180807051 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
8
612322180800873
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
 • TRẦN VĂN QUÝ
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 09:36:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 09:36:04
 • - Ngày dự kiến trả: 04/09/2018 09:36:04
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:47:25
  Hồ sơ 612322180800873 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
9
612322180800876
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGUYỄN THÀNH TIỀN
 • - Ngày nộp: 31/08/2018 09:25:35
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2018 09:25:35
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2018 09:25:35
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:47:07
  Hồ sơ 612322180800876 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
10
612322180800875
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM THỊ TUYẾN
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 14:02:16
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 14:02:16
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2018 08:02:16
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:46:41
  Hồ sơ 612322180800875 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
11
612322180800874
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ THẢO
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 13:58:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 13:58:09
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2018 07:58:09
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 13:46:21
  Hồ sơ 612322180800874 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
12
610407180807326
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • NGUYỄN VĂN HÒA CN PHẠM VĂN THẮNG (245134793)
 • - Ngày nộp: 29/08/2018 10:00:17
 • - Ngày tiếp nhận: 29/08/2018 10:00:17
 • - Ngày dự kiến trả: 24/09/2018 10:00:17
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 10:13:35
  Hồ sơ 610407180807326 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
13
612918180800388
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (UBND cấp xã ).
 • NGUYỄN THANH
 • - Ngày nộp: 28/08/2018 14:37:51
 • - Ngày tiếp nhận: 28/08/2018 14:37:51
 • - Ngày dự kiến trả: 30/08/2018 14:37:51
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 10:00:44
  Hồ sơ 612918180800388 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đắk Lao
14
610407180807274
 • - Về việc: ​Tách thửa hoặc hợp thửa đất
 • NGUYỄN NHẬT PHONG (240558733)
 • - Ngày nộp: 28/08/2018 13:53:34
 • - Ngày tiếp nhận: 28/08/2018 13:53:34
 • - Ngày dự kiến trả: 19/09/2018 13:53:34
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 09:57:06
  Hồ sơ 610407180807274 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
15
610407180807316
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • NGUYỄN VĂN MÂY
 • - Ngày nộp: 29/08/2018 09:28:52
 • - Ngày tiếp nhận: 29/08/2018 09:28:52
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2018 09:28:52
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 09:52:17
  Hồ sơ 610407180807316 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa