Mức độ 2  Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Ký hiệu thủ tục: CNDP01
Lượt xem: 1005
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thực hiện thủ tục hành chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thực hiện thủ tục hành chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh từ Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Trung tâm hành chính công Tỉnh Đăk Nông, Địa chỉ: Đường trần hưng đạo, tổ 3 phường nghĩa trung. Tx gia nghĩa - Cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

- Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì thông báo bằng văn bản cho đơn vị trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký tham gia, Sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn, quy chế bình chọn; đồng thời tham mưu cho Hội đồng bình chọn thành lập Ban giám khảo và quy chế chấm điểm.

Trong vòng 10 ngày làm việc, Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm, tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Chủ tịch UBND cấp Giấy chứng nhận.

Bước 3: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận các sản phẩm đạt giải và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Kết quả bình chọn sản phẩm được thông báo đến các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn.

Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh bao gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (theo mẫu phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT)
- Phiếu thuyết minh giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT)
- 03 ảnh màu của sản phẩm, kích cỡ tối thiểu (10x15)cm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống);
- Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị;
- Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu tại phụ lục số 5 Thông tư 26/2014/TT-BCT).
- Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.
* Ghi chú: Trong trường hợp không tổ chức bình chọn cấp huyện thì cơ sở công nghiệp có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh lập hồ sơ theo khoản 1,2,3 và 5 tại thành phần hồ sơ này và gửi UBND cấp huyện xem xét, có văn bản gửi đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh.

File mẫu:

Không