Đến tháng 5
UBND Huyện Tuy Đức đã giải quyết

98,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/05/2024)