Đến tháng 10
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

89.5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 15/10/2018)