Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kiến Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 188 183 146 5 97.3 %
Chứng thực 158 152 56 6 96.2 %
Bảo trợ xã hội 17 9 7 8 52.9 %
Đất đai 15 10 10 5 66.7 %