CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 24 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.004640.000.00.00.H16 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
17 2.001684.000.00.00.H16 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
18 2.001766.000.00.00.H16 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
19 1.003729.000.00.00.H16 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản
20 2.001584.000.00.00.H16 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản
21 2.001737.000.00.00.H16 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất Bản
22 1.003888.000.00.00.H16 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Báo chí
23 2.001594.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản
24 1.003114.000.00.00.H16 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản