CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 192 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
1 1.007229.000.00.00.H16 Thủ tục xác nhận vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Cục Thuế tỉnh Thuế
2 1.008677.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ô tô Cục Thuế tỉnh Thuế
3 1.008679.000.00.00.H16 Thủ tục mới về áp dụng mức thuế suất 0% của Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô Cục Thuế tỉnh Thuế
4 1.008566.000.00.00.H16 Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng Cục Thuế tỉnh Thuế
5 1.007278.000.00.00.H16 Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam Cục Thuế tỉnh Thuế
6 1.007279.000.00.00.H16 Thủ tục khai lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất và tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam) Cục Thuế tỉnh Thuế
7 1.007774.000.00.00.H16 Thủ tục: khai quyết toán khoản lỗ do chấm dứt dự án đầu tư ở nước ngoài mà doanh nghiệp Việt Nam phải gánh chịu Cục Thuế tỉnh Thuế
8 1.007277.000.00.00.H16 Khai lệ phí trước bạ nhà, đất/ Miễn lệ phí trước bạ nhà, đất Cục Thuế tỉnh Thuế
9 1.007773.000.00.00.H16 Thủ tục: khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC Cục Thuế tỉnh Thuế
10 2.002242.000.00.00.H16 Thủ tục khai lệ phí môn bài Cục Thuế tỉnh Thuế
11 1.007772.000.00.00.H16 Thủ tục: khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC Cục Thuế tỉnh Thuế
12 1.007778.000.00.00.H16 Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC Cục Thuế tỉnh Thuế
13 1.007779.000.00.00.H16 Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động theo quy định tại Thông tư số 170/2011/TT-BTC Cục Thuế tỉnh Thuế
14 1.007768.000.00.00.H16 Thủ tục khai gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BTC Cục Thuế tỉnh Thuế
15 1.008585.000.00.00.H16 Miễn thuế, giảm thuế theo Điều ước quốc tế không phải là Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Cục Thuế tỉnh Thuế