CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1877 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.004528.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận điểm du lịch Lữ hành
92 1.004594.000.00.00.H16 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Lưu trú
93 1.001809.000.00.00.H16 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mỹ thuật nhíp ảnh triển lãm
94 1.002445.000.00.00.H16 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục thể thao
95 1.004723.000.00.00.H16 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Văn hóa
96 1.003676.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
97 1.003784.000.00.00.H16 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
98 1.002572.000.00.00.H16 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản
99 2.000984.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
100 1.003006.000.00.00.H16 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Trang thiết bị và công trình y tế
101 XA-ĐT-01 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Đấu thầu
102 LĐ-LT-GDĐT01 Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Người có công
103 LĐ-LT-TCHT01 Quy trình Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân khi thương Người có công
104 VH-TV01 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện
105 2.002165.000.00.00.H16 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bồi thường nhà nước