CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
1 2.000954.000.00.00.H16 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
2 1.005148.000.00.00.H16 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
3 1.005147.000.00.00.H16 Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
4 2.002036.000.00.00.H16 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp Quốc tịch
5 2.000532.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
6 1.002891.000.00.00.H16 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Trọng tài thương mại
7 1.000404.000.00.00.H16 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
8 1.000390.000.00.00.H16 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật
9 2.000491.000.00.00.H16 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
10 2.001306.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
11 2.000394.000.00.00.H16 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp Hòa giải thương mại