CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
1 3.000001.000.00.00.H16 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Điện
2 3.000097.000.00.00.H16 Thay đổi mục đích sử dụng điện CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Điện
3 3.000101.000.00.00.H16 Gia hạn hợp đồng mua bán điện CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Điện
4 3.000102.000.00.00.H16 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Điện
5 3.000096.000.00.00.H16 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Điện
6 3.000002.000.00.00.H16 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Điện
7 3.000100.000.00.00.H16 Thay đổi thông tin đã đăng ký CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Điện
8 3.000095.000.00.00.H16 Thay đổi công suất sử dụng điện/ thay đổi loại công tơ CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Điện
9 3.000103.000.00.00.H16 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Điện
10 3.000099.000.00.00.H16 Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG Điện