Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2601 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1381
61040718030681
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • HOÀNG XUÂN HÙNG (240860458)
 • - Ngày nộp: 08/03/2018 09:27:32
 • - Ngày tiếp nhận: 08/03/2018 09:27:32
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 09:27:32
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:50:12
 • Hồ sơ 61040718030681 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1382
61040718030685
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • LÊ THỊ MINH THÙY (245070750)
 • - Ngày nộp: 08/03/2018 09:41:38
 • - Ngày tiếp nhận: 08/03/2018 09:41:38
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 09:41:38
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:49:29
 • Hồ sơ 61040718030685 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1383
61040718030519
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • ĐẶNG VĂN BÍNH CN ĐẶNG THỊ NGỌC LINH (245002616)
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 10:16:24
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 10:16:24
 • - Ngày dự kiến trả: 16/03/2018 10:16:24
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:42:01
 • Hồ sơ 61040718030519 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1384
61040718020424
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • NGUYỄN TUẤN GIANG CN TÔ VĂN TIỆP (245406330)
 • - Ngày nộp: 28/02/2018 08:30:47
 • - Ngày tiếp nhận: 28/02/2018 08:30:47
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 08:30:47
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:41:25
 • Hồ sơ 61040718020424 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1385
61040718030500
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • VŨ VĂN TOÀN CN NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (245189072)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 15:52:55
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 15:52:55
 • - Ngày dự kiến trả: 26/03/2018 15:52:55
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:41:06
 • Hồ sơ 61040718030500 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1386
61040718030539
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • CTY AN PHƯƠNG CN NGUYỄN VĂN TRƯỜNG (241112797)
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 16:02:18
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 16:02:18
 • - Ngày dự kiến trả: 27/03/2018 16:02:18
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:40:43
 • Hồ sơ 61040718030539 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1387
61040718020380
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN VĂN MINH CN ĐOÀN VĂN TUẤN (245196641)
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 08:15:25
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 08:15:25
 • - Ngày dự kiến trả: 13/03/2018 08:15:25
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:40:19
 • Hồ sơ 61040718020380 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1388
61040718020436
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • VĂN QUỐC CN NGUYỄN THỊ THU TRANG (245371152)
 • - Ngày nộp: 28/02/2018 09:35:14
 • - Ngày tiếp nhận: 28/02/2018 09:35:14
 • - Ngày dự kiến trả: 14/03/2018 09:35:14
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:39:56
 • Hồ sơ 61040718020436 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1389
61040718020345
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • ĐÀO VĂN HOÀN CN ĐOÀN KIM (187031745)
 • - Ngày nộp: 26/02/2018 10:35:08
 • - Ngày tiếp nhận: 26/02/2018 10:35:08
 • - Ngày dự kiến trả: 12/03/2018 10:35:08
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:39:25
 • Hồ sơ 61040718020345 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1390
61040718020379
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN VĂN MINH CN NGUYỄN ĐỖ TUẤN (245196641)
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 08:10:35
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 08:10:35
 • - Ngày dự kiến trả: 13/03/2018 08:10:35
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:39:05
 • Hồ sơ 61040718020379 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1391
61040718030479
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • CTY AN PHƯƠNG CN ĐINH HỒNG PHÚC (245289457)
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 13:44:05
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 13:44:05
 • - Ngày dự kiến trả: 15/03/2018 13:44:05
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:38:39
 • Hồ sơ 61040718030479 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1392
61040718030517
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN TRỌNG CHIẾN CN LÊ ANH TÚ (245017445)
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 10:02:44
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 10:02:44
 • - Ngày dự kiến trả: 16/03/2018 10:02:44
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:38:18
 • Hồ sơ 61040718030517 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1393
61040718020449
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • LÊ ĐÌNH DIỄN CN NGUYỄN HỮU NHÂN (245214999)
 • - Ngày nộp: 28/02/2018 14:49:39
 • - Ngày tiếp nhận: 28/02/2018 14:49:39
 • - Ngày dự kiến trả: 14/03/2018 14:49:39
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:37:56
 • Hồ sơ 61040718020449 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1394
61040718020090
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN THÙY THÚY ANH CN VŨ THỊ HUYỀN (240505215)
 • - Ngày nộp: 02/02/2018 15:06:36
 • - Ngày tiếp nhận: 02/02/2018 15:06:36
 • - Ngày dự kiến trả: 23/02/2018 15:06:36
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:37:33
 • Hồ sơ 61040718020090 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1395
61040718030521
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • PHAN THỊ BÍCH CN NGUYỄN ĐÌNH ĐIỀU (245371240)
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 10:22:24
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 10:22:24
 • - Ngày dự kiến trả: 16/03/2018 10:22:24
 • - Ngày có kết quả: 16/03/2018 16:37:10
 • Hồ sơ 61040718030521 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa