Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7434 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1381
61040718041900
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • PHÙNG ĐỨC CHÍN CN NGUYỄN VĂN TẠO (245166765)
 • - Ngày nộp: 12/04/2018 07:35:02
 • - Ngày tiếp nhận: 12/04/2018 07:35:02
 • - Ngày dự kiến trả: 10/05/2018 07:35:02
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 16:44:47
  Hồ sơ 61040718041900 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1382
61040718041796
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ HUYỀN CN ĐOÀN VĂN TIỆP (245014989)
 • - Ngày nộp: 09/04/2018 14:19:15
 • - Ngày tiếp nhận: 09/04/2018 14:19:15
 • - Ngày dự kiến trả: 07/05/2018 14:19:15
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 16:43:52
  Hồ sơ 61040718041796 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1383
61020218030123
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. (Kiểm tra ( có lấy mẫu)).
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 13:52:09
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 13:52:09
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2018 07:52:09
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 16:06:18
  Hồ sơ 61020218030123 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC
1384
61262018040078
 • - Về việc: ​Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • LƯƠNG VĂN PHONG (245102455)
 • - Ngày nộp: 18/04/2018 16:18:30
 • - Ngày tiếp nhận: 18/04/2018 16:18:30
 • - Ngày dự kiến trả: 10/05/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 15:46:44
  Hồ sơ 61262018040078 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Xuân
1385
61031118030056
 • - Về việc: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (UBND).
 • CÔNG TY TNHH SƠN TRUNG KIM
 • - Ngày nộp: 12/03/2018 08:44:24
 • - Ngày tiếp nhận: 12/03/2018 08:44:24
 • - Ngày dự kiến trả: 15/05/2018 08:44:24
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 15:00:07
  Hồ sơ 61210118040124 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031118030056
1386
61040718041961
 • - Về việc: ​Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • NGUYỄN THỊ HOÀI THANH CN NGUYỄN THỊ TÁM (245226584)
 • - Ngày nộp: 12/04/2018 16:10:29
 • - Ngày tiếp nhận: 12/04/2018 16:10:29
 • - Ngày dự kiến trả: 22/05/2018 16:10:29
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 14:28:20
  Hồ sơ 61040718041961 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1387
61040718041792
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • PHẠM NGỌC BÌNH CN TRẦN DÃ (245083758)
 • - Ngày nộp: 09/04/2018 13:52:00
 • - Ngày tiếp nhận: 09/04/2018 13:52:00
 • - Ngày dự kiến trả: 07/05/2018 13:52:00
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 14:28:04
  Hồ sơ 61040718041792 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1388
61232218040372
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI THỊ MAI
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 14:09:59
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 14:09:59
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 08:09:59
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 14:19:13
  Hồ sơ 61232218040372 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
1389
61232218040371
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
 • BÙI THỊ MAI
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 14:08:27
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 14:08:27
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 08:08:27
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 14:18:51
  Hồ sơ 61232218040371 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
1390
61061018040194
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (1 ngày).
 • Nguyễn Văn Hưởng (245070260)
 • - Ngày nộp: 24/04/2018 07:41:25
 • - Ngày tiếp nhận: 24/04/2018 07:41:25
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 07:41:25
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 14:00:22
  Hồ sơ 61061018040194 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
1391
61040718041982
 • - Về việc: ​Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • LÊ VĂN THUẬN (172458496)
 • - Ngày nộp: 13/04/2018 09:26:28
 • - Ngày tiếp nhận: 13/04/2018 09:26:28
 • - Ngày dự kiến trả: 24/04/2018 09:26:28
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 11:20:06
  Hồ sơ 61040718041982 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
1392
61061018040184
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới) (cấp lần đầu).
 • CÔNG TY TNHH MTV TÂN TIẾN ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 19/04/2018 15:44:12
 • - Ngày tiếp nhận: 19/04/2018 15:44:12
 • - Ngày dự kiến trả: 08/05/2018 15:44:12
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 11:05:48
  Hồ sơ 61061018040184 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
1393
61251918030036
 • - Về việc: ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU
 • PHẠM VĂN PHÚ (245013318)
 • - Ngày nộp: 07/03/2018 08:54:06
 • - Ngày tiếp nhận: 07/03/2018 08:54:06
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 08:54:06
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 11:02:29
  Hồ sơ 61251918030036 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thuận Hà
1394
61251918030043
 • - Về việc: ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU
 • TRIỆU TRỒNG KIÊM (245341323)
 • - Ngày nộp: 07/03/2018 09:33:08
 • - Ngày tiếp nhận: 07/03/2018 09:33:08
 • - Ngày dự kiến trả: 26/04/2018 09:33:08
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 11:02:08
  Hồ sơ 61251918030043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thuận Hà
1395
61040718031164
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • NGUYỄN HỮU NHI MUA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (245010692)
 • - Ngày nộp: 22/03/2018 10:17:12
 • - Ngày tiếp nhận: 22/03/2018 10:17:12
 • - Ngày dự kiến trả: 16/04/2018 10:17:12
 • - Ngày có kết quả: 24/04/2018 10:49:12
  Hồ sơ 61040718031164 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa