Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7434 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
610407180503319
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • LÃ TẤT HẠNH
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 08:02:46
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 08:02:46
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 08:02:46
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:14
  Hồ sơ 610407180503319 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
92
612601180503543
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • SẦM VĂN XUÂN/ SẦM N THỊGHĨA (245250162)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 10:32:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 10:32:54
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 10:32:54
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:07
  Hồ sơ 612601180503543 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
93
610407180503317
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • LÃ TẤT HẠNH
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 07:59:23
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 07:59:23
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 07:59:23
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:05
  Hồ sơ 610407180503317 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
94
610407180502902
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • HOÀNG VĂN TÝ (245398989)
 • - Ngày nộp: 22/05/2018 08:04:22
 • - Ngày tiếp nhận: 22/05/2018 08:04:22
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2018 08:04:22
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:00
  Hồ sơ 610407180502902 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
95
610407180502838
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • NGUYỄN CẢNH HỮU (186257742)
 • - Ngày nộp: 21/05/2018 09:32:54
 • - Ngày tiếp nhận: 21/05/2018 09:32:54
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 09:32:54
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:00
  Hồ sơ 610407180502838 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
96
610407180506544
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • TRẦN VĂN THIẾT (245160708)
 • - Ngày nộp: 18/05/2018 14:35:44
 • - Ngày tiếp nhận: 18/05/2018 14:35:44
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2018 14:35:44
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:00
  Hồ sơ 610407180506544 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
97
61040718059898
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • ĐINH QUANG HUY (250610330)
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 10:49:45
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 10:49:45
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 10:49:45
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:00
  Hồ sơ 61040718059898 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
98
61040718059461
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • NGUYỄN VĂN KHA
 • - Ngày nộp: 15/05/2018 15:48:57
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2018 15:48:57
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:48:57
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:00
  Hồ sơ 61040718059461 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
99
61040718059251
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • TRẦN THỊ THÚY VÂN (212208913)
 • - Ngày nộp: 15/05/2018 13:57:03
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2018 13:57:03
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 13:57:03
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:00
  Hồ sơ 61040718059251 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
100
610407180503325
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • THỊ SAN
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 08:37:56
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 08:37:56
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 08:37:56
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:23:55
  Hồ sơ 610407180503325 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
101
612601180503545
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN VĂN THÀNH/ TRƯƠNG THỊ MẬN (245023134)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 10:57:12
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 10:57:12
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 10:57:12
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:23:49
  Hồ sơ 612601180503545 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
102
61292018056503
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (UBND cấp xã ).
 • VŨ VĂN KÍNH (245023758)
 • - Ngày nộp: 09/05/2018 15:55:30
 • - Ngày tiếp nhận: 09/05/2018 15:55:30
 • - Ngày dự kiến trả: 11/05/2018 15:55:30
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:23:48
  Hồ sơ 61292018056503 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đắk Gằn
103
610407180503320
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • LÃ TẤT HẠNH
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 08:05:03
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 08:05:03
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 08:05:03
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:23:45
  Hồ sơ 610407180503320 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
104
610407180503316
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • NGÔ TRỌNG RỰC
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 07:36:31
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 07:36:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 07:36:31
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:23:36
  Hồ sơ 610407180503316 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
105
612601180503549
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • LƯƠNG VĂN HÀ/ VI THỊ PHƯƠNG (245266220)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 13:43:29
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 13:43:29
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 13:43:29
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:23:35
  Hồ sơ 612601180503549 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô