Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2601 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
61040718020205
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • LỘC THỊ LOÁI (245298124)
 • - Ngày nộp: 06/02/2018 16:19:08
 • - Ngày tiếp nhận: 06/02/2018 16:19:08
 • - Ngày dự kiến trả: 13/03/2018 16:19:08
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 13:47:36
 • Hồ sơ 61040718020205 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
92
61040718020240
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • LƯƠNG THỊ CÔNG (245084428)
 • - Ngày nộp: 07/02/2018 16:45:17
 • - Ngày tiếp nhận: 07/02/2018 16:45:17
 • - Ngày dự kiến trả: 14/03/2018 16:45:17
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 13:47:19
 • Hồ sơ 61040718020240 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
93
61231618010017
 • - Về việc: trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác(Điều 39)
 • VÕ VĂN BANG
 • - Ngày nộp: 22/01/2018 08:53:41
 • - Ngày tiếp nhận: 22/01/2018 08:53:41
 • - Ngày dự kiến trả: 05/03/2018 09:14:39
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 11:29:26
 • Hồ sơ 61231618010017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND TT Kiến Đức
94
61231618010034
 • - Về việc: Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi (Điều 41)
 • PHẠM THỊ TÁM
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 09:40:42
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 09:40:42
 • - Ngày dự kiến trả: 26/03/2018 08:48:27
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 11:28:45
 • Hồ sơ 61231618010034 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND TT Kiến Đức
95
61231618010033
 • - Về việc: ​Tách thửa hoặc hợp thửa đất (chưa đo đạc).
 • TRẦN THỊ GẤM (245236525)
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 08:28:38
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 08:28:38
 • - Ngày dự kiến trả: 19/03/2018 15:53:31
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 11:22:32
 • Hồ sơ 61231618010033 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND TT Kiến Đức
96
61231718020014
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (In trang 4).
 • VÕ VĂN DIỄN PCTS CHU THI TUYÊN (163608819)
 • - Ngày nộp: 08/02/2018 09:46:09
 • - Ngày tiếp nhận: 08/02/2018 09:46:09
 • - Ngày dự kiến trả: 13/03/2018 09:46:09
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 11:19:56
 • Hồ sơ 61231718020014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đăk Sin
97
61231718020010
 • - Về việc: ​Tách thửa hoặc hợp thửa đất (chưa đo đạc).
 • ĐÀO CÔNG HOÀNG
 • - Ngày nộp: 06/02/2018 16:06:31
 • - Ngày tiếp nhận: 06/02/2018 16:06:31
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 10:05:53
 • Hồ sơ 61231718020010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đăk Sin
98
61232218020056
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • NGUYỄN MINH CHÂU (245072443)
 • - Ngày nộp: 26/02/2018 15:22:56
 • - Ngày tiếp nhận: 26/02/2018 15:22:56
 • - Ngày dự kiến trả: 27/02/2018 09:22:56
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 09:22:56
 • Hồ sơ 61232218020056 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
99
61031117020023
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 04 huyện Đawsk Mil
 • SỞ CÔNG THƯƠNG
 • - Ngày nộp: 07/02/2017 07:41:05
 • - Ngày tiếp nhận: 07/02/2017 07:41:05
 • - Ngày dự kiến trả: 14/03/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2017 16:25:40
 • Hồ sơ 61031117020023 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
100
61031117010015
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Du (giai đoạn 2)
 • BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN HUYỆN ĐẮK MIL
 • - Ngày nộp: 19/01/2017 11:20:16
 • - Ngày tiếp nhận: 19/01/2017 11:20:16
 • - Ngày dự kiến trả: 02/03/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2017 08:22:39
 • Hồ sơ 61031117010015 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
101
61031117020030
 • - Về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
 • BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 09/02/2017 15:32:34
 • - Ngày tiếp nhận: 09/02/2017 15:32:34
 • - Ngày dự kiến trả: 17/03/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2017 08:20:55
 • Hồ sơ 61031117020030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
102
61031117020022
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình Đầu tư xây dựng tường rào, cổng, nhà bảo vệ và đường vào trụ sở Tỉnh đoàn Đắk Nông và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh
 • BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 06/02/2017 16:35:02
 • - Ngày tiếp nhận: 06/02/2017 16:35:02
 • - Ngày dự kiến trả: 14/03/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2017 08:20:03
 • Hồ sơ 61031117020022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
103
61020217120490
 • - Về việc: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) ((UBND)Thẩm định).
 • CÔNG TY TNHH SƠN TRUNG KIM
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 16:40:54
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 16:40:54
 • - Ngày dự kiến trả: 09/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 26/12/2017 15:04:29
 • Hồ sơ 61210117120140 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61020217120490
104
61020217110477
 • - Về việc: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (20/10).
 • TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN ĐĂK MÂM
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 09:03:00
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 09:03:00
 • - Ngày dự kiến trả: 09/01/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 26/12/2017 15:02:25
 • Hồ sơ 61020217110477 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC
105
61061017120013
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Cấp mới).
 • TRẦN VĂN SĨ (215145745)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 10:34:20
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 10:34:20
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 10:34:20
 • - Ngày có kết quả: 26/12/2017 14:17:40
 • Hồ sơ 61061017120013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT