Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2601 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
61010917080456
 • - Về việc: Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng
 • TRƯƠNG TẤN GIANG TÂY
 • - Ngày nộp: 23/08/2017 10:20:46
 • - Ngày tiếp nhận: 23/08/2017 10:20:46
 • - Ngày dự kiến trả: 26/09/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 18:37:26
 • Hồ sơ 61010917080456 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá TT HCC
77
61051017082169
 • - Về việc: Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC NHÀ MÁY NƯỚC ĐẮK MIL CTCP ĐẦU TƯ VÀ XD CẤP THOÁT NƯỚC (245135529)
 • - Ngày nộp: 17/08/2017 15:49:42
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2017 15:49:42
 • - Ngày dự kiến trả: 15/09/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 15:11:54
 • Hồ sơ 61051017082169 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
78
61031117080211
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: dự án xây dựng 08 trạm y tế xã thuộc dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2" tỉnh Đắk Nông
 • SỞ Y TẾ
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 15:18:29
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 15:18:29
 • - Ngày dự kiến trả: 05/10/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 14:23:36
 • Hồ sơ 61210117090077 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031117080211
79
61010917070355
 • - Về việc: Thủ tục cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng
 • TRẦN VĂN CHẠY
 • - Ngày nộp: 13/07/2017 13:39:47
 • - Ngày tiếp nhận: 13/07/2017 13:39:47
 • - Ngày dự kiến trả: 26/09/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 09:40:41
 • Hồ sơ 61010917070355 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá TT HCC
80
61010917090489
 • - Về việc: Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh đối với vốn NSNN và vốn Nhà nước ngoài ngân sách hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với vốn khác: trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh đak nông.
 • SỞ Y TẾ
 • - Ngày nộp: 19/09/2017 15:55:43
 • - Ngày tiếp nhận: 19/09/2017 15:55:43
 • - Ngày dự kiến trả: 18/10/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/09/2017 08:26:20
 • Hồ sơ 61010917090489 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá TT HCC
81
61031117070177
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: dự án Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức
 • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN TUY ĐỨC
 • - Ngày nộp: 05/07/2017 09:02:33
 • - Ngày tiếp nhận: 05/07/2017 09:02:33
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/07/2017 14:04:33
 • Hồ sơ 61210117070035 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031117070177
82
61070917030020
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc(LẦU THỊ MẬU)
 • LẦU THỊ MẬU
 • - Ngày nộp: 06/03/2017 08:29:59
 • - Ngày tiếp nhận: 06/03/2017 08:29:59
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/04/2017 08:31:01
 • Hồ sơ 61070917030020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
83
61290118020085
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất.
 • NGUYỄN VĂN HÓA- DMI
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 16:11:43
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 16:11:43
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 16:11:43
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 19:28:12
 • Hồ sơ 61290118020085 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đắk Mil
84
61290118020069
 • - Về việc: ​Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • NGUYỄN THỊ TÂN- DMA
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 14:45:06
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 14:45:06
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2018 14:45:06
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 16:14:44
 • Hồ sơ 61290118020069 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đắk Mil
85
61040718020269
 • - Về việc: Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
 • LÊ ĐÌNH GIÁP (245000221)
 • - Ngày nộp: 08/02/2018 15:40:21
 • - Ngày tiếp nhận: 08/02/2018 15:40:21
 • - Ngày dự kiến trả: 15/03/2018 15:40:21
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 16:01:25
 • Hồ sơ 61040718020269 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
86
61232218020060
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ HẰNG
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 15:44:59
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 15:44:59
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 09:44:59
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 15:52:25
 • Hồ sơ 61232218020060 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
87
61232218020059
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
 • NGUYỄN THỊ HẰNG (245440406)
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 15:33:09
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 15:33:09
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 09:33:09
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 15:39:18
 • Hồ sơ 61232218020059 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
88
61061018020063
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (cấp mới).
 • Phùng Ngọc Hà (215145745)
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 09:32:28
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 09:32:28
 • - Ngày dự kiến trả: 05/03/2018 09:32:28
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 15:07:54
 • Hồ sơ 61061018020063 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
89
61232218020057
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • HÀ TRỌNG NGUYỄN (212733536)
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 08:43:29
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 08:43:29
 • - Ngày dự kiến trả: 02/03/2018 08:43:29
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 13:59:53
 • Hồ sơ 61232218020057 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
90
61040718010510
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • ĐẶNG THỊ PHÚC (245155730)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 09:27:26
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 09:27:26
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2018 09:27:26
 • - Ngày có kết quả: 27/02/2018 13:47:59
 • Hồ sơ 61040718010510 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa