Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7434 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
612601180503531
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • LÊ VĂN NAM/ NGUYỄN THỊ LIÊN (245263010)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 08:45:42
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 08:45:42
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 08:45:42
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:26:17
  Hồ sơ 612601180503531 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
77
612601180503533
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN VĂN QUYỀN
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 09:29:31
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 09:29:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 09:29:31
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:26:03
  Hồ sơ 612601180503533 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
78
612601180503534
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • LÊ VĂN LỢI/ H' NOAN (245048095)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 09:31:25
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 09:31:25
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 09:31:25
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:25:47
  Hồ sơ 612601180503534 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
79
610407180503398
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • HOÀNG TIẾN DŨNG
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 08:22:35
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 08:22:35
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 08:22:35
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:25:36
  Hồ sơ 610407180503398 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
80
610407180503394
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • HỒ SỸ TRỊNH
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 07:38:45
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 07:38:45
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 07:38:45
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:25:34
  Hồ sơ 610407180503394 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
81
612601180503535
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • ĐÀO NGỌC ÁI/ PHẠM THỊ SEN (245263181)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 09:37:28
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 09:37:28
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 09:37:28
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:25:33
  Hồ sơ 612601180503535 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
82
61292018055198
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (UBND cấp xã ).
 • NGUYỄN BÁ DŨNG (245297990)
 • - Ngày nộp: 08/05/2018 09:42:27
 • - Ngày tiếp nhận: 08/05/2018 09:42:27
 • - Ngày dự kiến trả: 10/05/2018 09:42:27
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:25:25
  Hồ sơ 61292018055198 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đắk Gằn
83
612601180503536
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN QUỐC HƯNG/ TRƯƠNG THỊ MỸ NHUNG (245090269)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 09:38:40
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 09:38:40
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 09:38:40
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:25:13
  Hồ sơ 612601180503536 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
84
610407180503395
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • HOÀNG TIẾN DŨNG
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 07:57:43
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 07:57:43
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 07:57:43
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:25:07
  Hồ sơ 610407180503395 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
85
61292018055213
 • - Về việc: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (UBND cấp xã ).
 • LÊ THẾ HẬU (245177874)
 • - Ngày nộp: 08/05/2018 09:47:24
 • - Ngày tiếp nhận: 08/05/2018 09:47:24
 • - Ngày dự kiến trả: 10/05/2018 09:47:24
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:25:06
  Hồ sơ 61292018055213 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đắk Gằn
86
612601180503538
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • TRẦN HỮU NGHĨA/ TRẦN THỊ LIÊN (245008811)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 09:40:51
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 09:40:51
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 09:40:51
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:58
  Hồ sơ 612601180503538 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
87
61292018055983
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (UBND cấp xã ).
 • DƯƠNG VĂN HIẾU (245258415)
 • - Ngày nộp: 09/05/2018 09:34:42
 • - Ngày tiếp nhận: 09/05/2018 09:34:42
 • - Ngày dự kiến trả: 16/05/2018 09:34:42
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:43
  Hồ sơ 61292018055983 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đắk Gằn
88
612601180503541
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN VĂN HÙNG/ NGUYỄN THỊ THANH (245313189)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 10:27:39
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 10:27:39
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 10:27:39
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:40
  Hồ sơ 612601180503541 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
89
612601180503542
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • PHAN THỊ HOÀNG (245175178)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 10:30:07
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 10:30:07
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 10:30:07
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:24
  Hồ sơ 612601180503542 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
90
61292018056004
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn (UBND cấp xã ).
 • DƯƠNG VĂN HIẾU (245258415)
 • - Ngày nộp: 09/05/2018 09:45:02
 • - Ngày tiếp nhận: 09/05/2018 09:45:02
 • - Ngày dự kiến trả: 16/05/2018 09:45:02
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:24:19
  Hồ sơ 61292018056004 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đắk Gằn