Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7434 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
610407180502905
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • LÊ QUANG HUY (172920918)
 • - Ngày nộp: 22/05/2018 08:30:49
 • - Ngày tiếp nhận: 22/05/2018 08:30:49
 • - Ngày dự kiến trả: 14/06/2018 08:30:49
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:35:12
  Hồ sơ 610407180502905 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
62
612322180500496
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • Y NHÂN
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:20:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:20:40
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:20:40
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:28:42
  Hồ sơ 612322180500496 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
63
612322180500495
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI THỊ MINH
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:16:52
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:16:52
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:16:52
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:28:25
  Hồ sơ 612322180500495 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
64
612322180500494
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN THỊ THU HÀ
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:15:59
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:15:59
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:15:59
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:28:08
  Hồ sơ 612322180500494 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
65
612322180500493
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TẠ THANH LÝ
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:15:10
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:15:10
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:15:10
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:27:49
  Hồ sơ 612322180500493 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
66
612322180500492
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THỊ MAI HƯƠNG
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:14:07
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:14:07
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:14:07
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:27:30
  Hồ sơ 612322180500492 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
67
612322180500491
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN VĂN NAM
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:13:02
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:13:02
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:13:02
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:27:10
  Hồ sơ 612322180500491 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
68
612322180500490
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • K HOÀNG
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:11:51
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:11:51
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:11:51
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:26:51
  Hồ sơ 612322180500490 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
69
612322180500489
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TẠ THANH LÝ
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:10:52
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:10:52
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:10:52
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:26:31
  Hồ sơ 612322180500489 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
70
612322180500488
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • LÊ VĂN RỒI
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:09:08
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:09:08
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:09:08
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:25:38
  Hồ sơ 612322180500488 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
71
612322180500487
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • LÊ QUNG BÂN
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:08:02
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:08:02
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:08:02
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:25:18
  Hồ sơ 612322180500487 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
72
610407180502986
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN VĂN BÌNH CN NGUYỄN THỊ HƯƠNG (245107214)
 • - Ngày nộp: 23/05/2018 07:23:21
 • - Ngày tiếp nhận: 23/05/2018 07:23:21
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 07:23:21
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 08:36:37
  Hồ sơ 610407180502986 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
73
61262318054955
 • - Về việc: ​Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Nhận tại xã).
 • DƯƠNG HỮU MINH (123456789)
 • - Ngày nộp: 08/05/2018 07:31:18
 • - Ngày tiếp nhận: 08/05/2018 07:31:18
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 08:15:11
  Hồ sơ 61262318054955 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nâm Nung
74
61262418058494
 • - Về việc: ​Tách thửa hoặc hợp thửa đất
 • VI VĂN TÂN (172556513)
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 14:22:36
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 14:22:36
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 08:14:55
  Hồ sơ 61262418058494 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Phú
75
610407180503405
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp
 • NGUYỄN THỊ ÁNH LY
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 09:03:46
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 09:03:46
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 09:03:46
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 07:27:06
  Hồ sơ 610407180503405 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa