Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2601 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
61232218020062
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • VŨ VĂN QUYẾT (245162859)
 • - Ngày nộp: 28/02/2018 08:10:16
 • - Ngày tiếp nhận: 28/02/2018 08:10:16
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 14:10:16
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 09:52:46
 • Hồ sơ 61232218020062 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
62
61020218020056
 • - Về việc: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ((UBND)Phê duyệt).
 • CÔNG TY TNHH KHCN MÔI TRƯỜNG QUỐC VIỆT
 • - Ngày nộp: 07/02/2018 15:38:50
 • - Ngày tiếp nhận: 07/02/2018 15:38:50
 • - Ngày dự kiến trả: 08/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 08:43:10
 • Hồ sơ 61210118020074 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61020218020056
63
61070918020092
 • - Về việc: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề dược nhưng chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5,6,7,8,9,10,11 Điều 28 của Luật dược)Theo hình thức xét hồ sơ
 • NGUYỄN THỊ THU HÀ
 • - Ngày nộp: 01/02/2018 09:53:19
 • - Ngày tiếp nhận: 01/02/2018 09:53:19
 • - Ngày dự kiến trả: 08/03/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 08:25:39
 • Hồ sơ 61070918020092 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
64
61282218020026
 • - Về việc: XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ (XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ).
 • K' LONG
 • - Ngày nộp: 27/02/2018 09:04:26
 • - Ngày tiếp nhận: 27/02/2018 09:04:26
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2018 09:04:26
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 08:18:02
 • Hồ sơ 61282218020026 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đắk Plao
65
61040718020304
 • - Về việc: ​Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • NGUYỄN HỮU ĐỨC CN TRẦN MINH BÌNH (245286669)
 • - Ngày nộp: 22/02/2018 08:55:28
 • - Ngày tiếp nhận: 22/02/2018 08:55:28
 • - Ngày dự kiến trả: 29/03/2018 08:55:28
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 08:09:00
 • Hồ sơ 61040718020304 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
66
61040718020307
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • NGUYỄN TUẤN GIANG CN TÔ VĂN TIỆP (245406330)
 • - Ngày nộp: 22/02/2018 09:57:59
 • - Ngày tiếp nhận: 22/02/2018 09:57:59
 • - Ngày dự kiến trả: 19/03/2018 09:57:59
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 08:08:22
 • Hồ sơ 61040718020307 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
67
61040718020300
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • VÕ TÂY CN VÕ THỊ TUYẾT LY (245196168)
 • - Ngày nộp: 21/02/2018 10:24:32
 • - Ngày tiếp nhận: 21/02/2018 10:24:32
 • - Ngày dự kiến trả: 16/03/2018 10:24:32
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 08:07:35
 • Hồ sơ 61040718020300 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
68
61040718020311
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ BÍCH CN TRẦN THỊ MAI OANH (245349989)
 • - Ngày nộp: 22/02/2018 14:57:09
 • - Ngày tiếp nhận: 22/02/2018 14:57:09
 • - Ngày dự kiến trả: 19/03/2018 14:57:09
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 08:06:29
 • Hồ sơ 61040718020311 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
69
61040718020032
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • CTY AN PHƯƠNG CN PHAN BÁ PHÁT (067080000004)
 • - Ngày nộp: 01/02/2018 15:14:31
 • - Ngày tiếp nhận: 01/02/2018 15:14:31
 • - Ngày dự kiến trả: 05/03/2018 15:14:31
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 08:05:29
 • Hồ sơ 61040718020032 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
70
61040718010314
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • BÙI THÙY PHƯƠNG CN BÙI PHƯƠNG THÙY (245138986)
 • - Ngày nộp: 23/01/2018 11:11:07
 • - Ngày tiếp nhận: 23/01/2018 11:11:07
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 08:04:34
 • Hồ sơ 61040718010314 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
71
61040718010540
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ DUYÊN CN ĐỖ THỊ TUYẾT (245164639)
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 16:21:20
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 16:21:20
 • - Ngày dự kiến trả: 01/03/2018 16:21:20
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 08:03:47
 • Hồ sơ 61040718010540 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
72
61040718010476
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • NGUYỄN HUY BÉ (245217799)
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 14:35:20
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 14:35:20
 • - Ngày dự kiến trả: 05/03/2018 14:35:20
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 07:47:17
 • Hồ sơ 61040718010476 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
73
61031116120054
 • - Về việc: Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án. Dự án: Nâng cấp, sửa chữa hồ thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô. Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa đường Phan Bội Châu
 • ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ
 • - Ngày nộp: 29/12/2016 16:00:58
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2016 16:00:58
 • - Ngày dự kiến trả: 13/02/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2017 13:48:43
 • Hồ sơ 61031116120054 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
74
61020217110470
 • - Về việc: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo. (20/10).
 • CHI HÔI TIN LÀNH BU RWUAH
 • - Ngày nộp: 21/11/2017 14:51:20
 • - Ngày tiếp nhận: 21/11/2017 14:51:20
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/12/2017 15:01:41
 • Hồ sơ 61020217110470 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC
75
61020217120527
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp (mới).
 • CÔNG TY TNHH HẢI SƠN
 • - Ngày nộp: 25/12/2017 13:51:45
 • - Ngày tiếp nhận: 25/12/2017 13:51:45
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 11:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/12/2017 09:25:57
 • Hồ sơ 61020217120527 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC