Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2601 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
61061017120018
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (cấp mới).
 • NGUYỄN PHẠM THỦY TIÊN (221361325)
 • - Ngày nộp: 27/12/2017 13:52:00
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2017 13:52:00
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 13:52:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 08:29:46
 • Hồ sơ 61061017120018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
47
61061017120017
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Cấp mới).
 • NGUYỄN PHẠM THỦY TIÊN (221361325)
 • - Ngày nộp: 27/12/2017 10:52:11
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2017 10:52:11
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 10:52:11
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 08:29:06
 • Hồ sơ 61061017120017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
48
61061017120016
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (cấp mới).
 • LÊ NGUYỄN ANH THƯ (301216596)
 • - Ngày nộp: 27/12/2017 10:37:32
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2017 10:37:32
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 10:37:32
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 08:28:33
 • Hồ sơ 61061017120016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
49
61031117100233
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: ĐỀ ÁN hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên điịa fban tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 ((UBND)).
 • SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 18/10/2017 14:56:22
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2017 14:56:22
 • - Ngày dự kiến trả: 22/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/10/2017 09:58:34
 • Hồ sơ 61210117100103 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031117100233
50
61020217010013
 • - Về việc: Thẩm định trữ lượng khoáng sản ( Mỏ than bùn Đắk Gour ( mở rộng) xã Thuận An
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TÂN
 • - Ngày nộp: 09/01/2017 08:06:23
 • - Ngày tiếp nhận: 09/01/2017 08:06:23
 • - Ngày dự kiến trả: 23/02/2018 17:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/07/2017 14:51:33
 • Hồ sơ 61020217010013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC
51
61010917040137
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến: Trạm thu phát sóng thông tin di động
 • BAN QLDA HẠ TẦNG 3 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
 • - Ngày nộp: 26/04/2017 17:03:38
 • - Ngày tiếp nhận: 26/04/2017 17:03:38
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/04/2017 16:09:28
 • Hồ sơ 61010917040137 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá TT HCC
52
61070917030032
 • - Về việc: cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược(PHAN KIM NGỌC )
 • PHAN KIM NGỌC (2450386646)
 • - Ngày nộp: 20/03/2017 09:14:54
 • - Ngày tiếp nhận: 20/03/2017 09:14:54
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/03/2017 06:56:51
 • Hồ sơ 61070917030032 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
53
61040718020239
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • LÊ THỊ THỨC (245325632)
 • - Ngày nộp: 07/02/2018 16:40:26
 • - Ngày tiếp nhận: 07/02/2018 16:40:26
 • - Ngày dự kiến trả: 14/03/2018 16:40:26
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 16:56:25
 • Hồ sơ 61040718020239 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
54
61020218020050
 • - Về việc: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ((UBND)Phê duyệt).
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU AN PHONG ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 05/02/2018 10:59:00
 • - Ngày tiếp nhận: 05/02/2018 10:59:00
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 16:45:08
 • Hồ sơ 61210118020077 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61020218020050
55
61040718020423
 • - Về việc: Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN BÁ CƯỜNG (245178231)
 • - Ngày nộp: 28/02/2018 08:29:38
 • - Ngày tiếp nhận: 28/02/2018 08:29:38
 • - Ngày dự kiến trả: 28/03/2018 08:29:38
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 16:25:35
 • Hồ sơ 61040718020423 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
56
61061018020069
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (cấp mới).
 • CHĂN NUÔI HEO CỦA CÔNG TY TNHH GREENFARM ASIA
 • - Ngày nộp: 28/02/2018 10:49:52
 • - Ngày tiếp nhận: 28/02/2018 10:49:52
 • - Ngày dự kiến trả: 06/03/2018 10:49:52
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 14:51:49
 • Hồ sơ 61061018020069 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
57
61180118020088
 • - Về việc: Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (V/v đề nghị phát hành hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước)
 • ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN - CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐẮK LẮK
 • - Ngày nộp: 12/02/2018 08:16:23
 • - Ngày tiếp nhận: 12/02/2018 08:16:23
 • - Ngày dự kiến trả: 26/02/2018 08:16:23
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 14:46:29
 • Hồ sơ 61180118020088 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ
58
61232218020065
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN TRỌNG THƯỞNG (245242425)
 • - Ngày nộp: 28/02/2018 09:36:16
 • - Ngày tiếp nhận: 28/02/2018 09:36:16
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 15:36:16
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 09:54:52
 • Hồ sơ 61232218020065 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
59
61232218020064
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
 • NGUYỄN TRỌNG THƯỞNG (245242425)
 • - Ngày nộp: 28/02/2018 09:31:43
 • - Ngày tiếp nhận: 28/02/2018 09:31:43
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 15:31:43
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 09:54:14
 • Hồ sơ 61232218020064 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo
60
61232218020063
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGUYỄN VĂN DŨNG (245293809)
 • - Ngày nộp: 28/02/2018 09:03:11
 • - Ngày tiếp nhận: 28/02/2018 09:03:11
 • - Ngày dự kiến trả: 05/03/2018 09:03:11
 • - Ngày có kết quả: 28/02/2018 09:53:32
 • Hồ sơ 61232218020063 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nhân Đạo