Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7434 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
610407180506365
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • NGUYỄN DOÃN TÌNH (245237534)
 • - Ngày nộp: 18/05/2018 10:25:18
 • - Ngày tiếp nhận: 18/05/2018 10:25:18
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2018 10:25:18
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 13:33:57
  Hồ sơ 610407180506365 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
47
612601180503572
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN ĐẮC THANH/ NGUYỄN THỊ TỐ NGA (245091775)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 07:29:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 07:29:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 07:29:23
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 13:29:41
  Hồ sơ 612601180503572 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
48
612601180503586
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • HOÀNG XUÂN HƯNG/ DƯƠNG THỊ HUỆ (241014598)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 10:48:52
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 10:48:52
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 10:48:52
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 13:29:27
  Hồ sơ 612601180503586 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
49
612601180503570
 • - Về việc: Xoá Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN THANH BÌNH
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 07:24:16
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 07:24:16
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 07:24:16
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 13:26:33
  Hồ sơ 612601180503570 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
50
612601180503571
 • - Về việc: Xoá Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN THANH TUẤN
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 07:26:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 07:26:49
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 07:26:49
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 13:21:09
  Hồ sơ 612601180503571 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
51
612601180503573
 • - Về việc: Xoá Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • TRẦN VĂN XUÂN
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 07:37:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 07:37:44
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 07:37:44
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 13:20:54
  Hồ sơ 612601180503573 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
52
612601180503583
 • - Về việc: Xoá Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN TẤN KÍCH/ NGUYỄN THỊ HỮU (245097172)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 10:26:42
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 10:26:42
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 10:26:42
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 13:20:40
  Hồ sơ 612601180503583 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
53
612519180500308
 • - Về việc: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN NGỌC TRUNG (371684595)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 11:12:55
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 11:12:55
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 11:17:28
  Hồ sơ 612519180500308 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thuận Hà
54
61040718058338
 • - Về việc: ​Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
 • BÙI VĂN KHANG (245072859)
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 10:50:37
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 10:50:37
 • - Ngày dự kiến trả: 28/05/2018 10:50:37
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 11:16:01
  Hồ sơ 61040718058338 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
55
61040718030756
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • NGUYỄN TRUNG HÀ (245200094)
 • - Ngày nộp: 12/03/2018 08:04:13
 • - Ngày tiếp nhận: 12/03/2018 08:04:13
 • - Ngày dự kiến trả: 09/04/2018 08:04:13
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 10:57:03
  Hồ sơ 61040718030756 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
56
610407180503420
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • VŨ THỊ OANH (245281018)
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 10:04:05
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 10:04:05
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 10:04:05
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 10:38:44
  Hồ sơ 610407180503420 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
57
612517180500068
 • - Về việc: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN VĂN TIÊN (245278873)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:36:20
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:36:20
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 09:36:20
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 10:23:30
  Hồ sơ 612517180500068 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nam Bình
58
610407180502867
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • LÊ VĂN BÌNH CN NGUYỄN ĐÌNH THANH (245196548)
 • - Ngày nộp: 21/05/2018 14:39:49
 • - Ngày tiếp nhận: 21/05/2018 14:39:49
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 14:39:49
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 10:19:31
  Hồ sơ 610407180502867 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
59
612519180500307
 • - Về việc: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • TRẦN VĂN DINH (245327822)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:37:36
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:37:36
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 09:37:36
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:45:25
  Hồ sơ 612519180500307 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thuận Hà
60
610407180506687
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • HỒ ANH VŨ (191689294)
 • - Ngày nộp: 18/05/2018 16:30:33
 • - Ngày tiếp nhận: 18/05/2018 16:30:33
 • - Ngày dự kiến trả: 12/06/2018 16:30:33
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 09:35:34
  Hồ sơ 610407180506687 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa