Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2601 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
61040718010408
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • LÊ MẠNH CƯỜNG (245227152)
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 16:24:05
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 16:24:05
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 16:24:05
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 16:58:23
 • Hồ sơ 61040718010408 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
32
61040718010381
 • - Về việc: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • PHẠM THỊ MỸ LỆ (245229751)
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 09:20:49
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 09:20:49
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 09:20:49
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 16:57:53
 • Hồ sơ 61040718010381 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
33
61040718010462
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • ĐINH VĂN ĐÔNG (245007165)
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:14:52
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:14:52
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 10:14:52
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 16:56:42
 • Hồ sơ 61040718010462 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
34
61040718010349
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • NGUYỄN THỊ LƯƠNG (245083302)
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 09:32:43
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 09:32:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 09:32:43
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 16:55:27
 • Hồ sơ 61040718010349 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
35
61040718010107
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • NGUYỄN VĂN TUẤN (245299541)
 • - Ngày nộp: 17/01/2018 09:22:43
 • - Ngày tiếp nhận: 17/01/2018 09:22:43
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 09:22:43
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 16:53:40
 • Hồ sơ 61040718010107 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
36
61070918010075
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
 • BÙI THỊ HỌA
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 14:41:25
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 14:41:25
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 14:41:25
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 16:37:31
 • Hồ sơ 61070918010075 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
37
61070918010070
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
 • VŨ THỊ LÀN HƯƠNG (245373872)
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 14:22:31
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 14:22:31
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 14:22:31
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 16:37:01
 • Hồ sơ 61070918010070 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
38
61070918010066
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
 • NGUYỄN THÀNH
 • - Ngày nộp: 23/01/2018 14:46:11
 • - Ngày tiếp nhận: 23/01/2018 14:46:11
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 14:46:11
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 16:36:23
 • Hồ sơ 61070918010066 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
39
61031117120290
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp nâng cao năng lực cho trung tâm thông tin ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông (Thẩm định). (Thẩm định, phê duyệt).
 • SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 • - Ngày nộp: 20/12/2017 14:02:32
 • - Ngày tiếp nhận: 20/12/2017 14:02:32
 • - Ngày dự kiến trả: 18/01/2018 14:02:32
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 15:59:24
 • Hồ sơ 61210118010042 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031117120290
40
61070918010041
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
 • TÔ THỊ VUI
 • - Ngày nộp: 16/01/2018 09:13:51
 • - Ngày tiếp nhận: 16/01/2018 09:13:51
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 09:13:51
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 13:55:40
 • Hồ sơ 61070918010041 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
41
61070918010042
 • - Về việc: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
 • NGUYỄN THỊ THU HIỀN
 • - Ngày nộp: 16/01/2018 09:19:46
 • - Ngày tiếp nhận: 16/01/2018 09:19:46
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 09:19:46
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 13:55:18
 • Hồ sơ 61070918010042 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
42
61250118010788
 • - Về việc: ​Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - ĐS (đã đóng thuế - Cấp Huyện).
 • LÊ THỊ THỰC CM (ĐT) ĐM
 • - Ngày nộp: 12/01/2018 10:00:18
 • - Ngày tiếp nhận: 12/01/2018 10:00:18
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 12:00:00
 • Hồ sơ 61250118010788 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Đăk Song
43
61020217120520
 • - Về việc: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XƯỞNG SẢN XUẤT ĐÁ BAZAN - SƠN TRUNG KIM
 • - Ngày nộp: 19/12/2017 08:33:43
 • - Ngày tiếp nhận: 19/12/2017 08:33:43
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 15:09:59
 • Hồ sơ 61020217120520 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC
44
61020217120491
 • - Về việc: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất cho cơ sở tôn giáo. (20/10).
 • CHI HỘI TIN LÀNH JÂNG PLÂY
 • - Ngày nộp: 07/12/2017 09:52:44
 • - Ngày tiếp nhận: 07/12/2017 09:52:44
 • - Ngày dự kiến trả: 19/01/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 10:58:44
 • Hồ sơ 61020217120491 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC
45
61061017120019
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (cấp mới).
 • NGUYỂN VĂN HƯỞNG (245070260)
 • - Ngày nộp: 27/12/2017 15:40:11
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2017 15:40:11
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 15:40:11
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 08:30:04
 • Hồ sơ 61061017120019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT