Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7434 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
612419180500129
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • Y NÓ NIÊ
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 08:34:02
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 08:34:02
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 08:34:02
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:10:28
  Hồ sơ 612419180500129 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
32
612419180500130
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • Y NÓ NIÊ
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 08:40:02
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 08:40:02
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 08:40:02
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:10:08
  Hồ sơ 612419180500130 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
33
612419180500131
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • NGUYỄN TRUNG
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 08:58:27
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 08:58:27
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 14:58:27
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:03:39
  Hồ sơ 612419180500131 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
34
612419180500132
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • NGUYỄN TRUNG
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 09:04:30
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 09:04:30
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:04:30
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:02:10
  Hồ sơ 612419180500132 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
35
612419180500133
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • CAO TẤN PHƯỚC
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 09:09:06
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 09:09:06
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 09:09:06
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:01:40
  Hồ sơ 612419180500133 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
36
612419180500134
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • LÊ THỊ ĐÀO
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 10:40:24
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 10:40:24
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 10:40:24
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:01:15
  Hồ sơ 612419180500134 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
37
612419180500135
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • VŨ TẤN PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 10:43:13
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 10:43:13
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:43:13
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:00:57
  Hồ sơ 612419180500135 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
38
612419180500139
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • TRẦN PHƯƠNG MAI
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 14:29:45
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 14:29:45
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 14:29:45
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:00:37
  Hồ sơ 612419180500139 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
39
612419180500144
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • H' GIAN
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:37:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:37:33
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 08:37:33
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:00:19
  Hồ sơ 612419180500144 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
40
612419180500145
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
 • H' GIAN
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:38:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:38:40
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 14:38:40
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:00:00
  Hồ sơ 612419180500145 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
41
61031118040099
 • - Về việc: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) dự án nhà ở thương mại xã Đắk Buk So (UBND).
 • CÔNG TY CPĐT DU LỊCH AN PHÚ THIÊN I
 • - Ngày nộp: 23/04/2018 13:46:02
 • - Ngày tiếp nhận: 23/04/2018 13:46:02
 • - Ngày dự kiến trả: 26/06/2018 13:46:02
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:50:05
  Hồ sơ 61210118050174 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031118040099
42
61031118040081
 • - Về việc: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) xây dựng khu kinh doanh thương mại tổng hợp nâm N'Jang (UBND).
 • CÔNG TY TNHH MTV AGROUP ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 09/04/2018 08:54:35
 • - Ngày tiếp nhận: 09/04/2018 08:54:35
 • - Ngày dự kiến trả: 12/06/2018 08:54:35
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:48:30
  Hồ sơ 61210118050169 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031118040081
43
612415180500012
 • - Về việc: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI
 • PHẠM HỮU NAM (245067322)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:43:07
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:43:07
 • - Ngày dự kiến trả: 21/06/2018 14:43:07
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:46:07
  Hồ sơ 612415180500012 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
44
610610180500277
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (1 ngày).
 • Nguyễn Văn Hưởng (245070260)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 13:49:45
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 13:49:45
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 13:49:45
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:35:56
  Hồ sơ 610610180500277 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
45
612420180500064
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng đất. (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • NGUYỄN HẢI ĐĂNG (211327487)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 09:49:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 09:49:43
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 15:49:43
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:29:09
  Hồ sơ 612420180500064 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đăk R'Tih