Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7435 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
612419180500109
 • - Về việc: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 • PHẠM THANH BÌNH
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 17:44:36
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 17:44:36
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:15:01
  Hồ sơ 612419180500109 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
17
612419180500110
 • - Về việc: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 • PHẠM THANH THÁI
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 17:46:05
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 17:46:05
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:14:45
  Hồ sơ 612419180500110 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
18
612419180500113
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 08:25:38
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 08:25:38
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 08:25:38
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:14:29
  Hồ sơ 612419180500113 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
19
612419180500114
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • NGUYỄN TRUNG HIẾU
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 08:32:22
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 08:32:22
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 08:32:22
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:14:12
  Hồ sơ 612419180500114 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
20
612419180500115
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • HUỲNH VĂN TRƯƠNG
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 10:41:06
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 10:41:06
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 16:41:06
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:13:54
  Hồ sơ 612419180500115 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
21
612420180500067
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • NGUYỄN VĂN TRỌNG (186896535)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:32:29
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:32:29
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 08:32:29
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:13:28
  Hồ sơ 612420180500067 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Đăk R'Tih
22
612419180500116
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • ĐỖ TẤN TIẾN
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 13:43:57
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 13:43:57
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 07:43:57
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:13:27
  Hồ sơ 612419180500116 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
23
612419180500119
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • ĐIỂU SƠN
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 14:50:55
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 14:50:55
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 14:50:55
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:13:04
  Hồ sơ 612419180500119 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
24
612419180500120
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • ĐIỂU SƠN
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 14:52:49
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 14:52:49
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 14:52:49
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:12:44
  Hồ sơ 612419180500120 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
25
612419180500122
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
 • THỊ NGẼH
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 15:48:01
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 15:48:01
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 15:48:01
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:12:24
  Hồ sơ 612419180500122 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
26
612419180500123
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • HÀ VĂN ĐỒNG
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 16:18:20
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 16:18:20
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 10:18:20
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:12:06
  Hồ sơ 612419180500123 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
27
612419180500125
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • LÂM VĂN SINH
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 16:29:55
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 16:29:55
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 10:29:55
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:11:48
  Hồ sơ 612419180500125 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
28
612419180500126
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • THỊ YỐT
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 07:53:45
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 07:53:45
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 13:53:45
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:11:27
  Hồ sơ 612419180500126 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
29
612419180500127
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • ĐIỂU THOÁI
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 08:14:17
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 08:14:17
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 14:14:17
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:11:06
  Hồ sơ 612419180500127 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
30
612419180500128
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (Nộp hồ sơ tại XÃ).
 • ĐIỂU THOÁI
 • - Ngày nộp: 30/05/2018 08:15:46
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2018 08:15:46
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 14:15:46
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:10:47
  Hồ sơ 612419180500128 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân