Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2601 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
61251818010006
 • - Về việc: ​Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - ĐS (Cấp Xã).
 • CAO VĂN DƯƠNG (245237142)
 • - Ngày nộp: 03/01/2018 10:11:43
 • - Ngày tiếp nhận: 03/01/2018 10:11:43
 • - Ngày dự kiến trả: 21/02/2018 10:11:43
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 16:12:49
 • Hồ sơ 61251818010006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nâm N'Jang
17
61251818010007
 • - Về việc: ​Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - ĐS (Cấp Xã).
 • CAO TIẾN ĐẠT (245183143)
 • - Ngày nộp: 03/01/2018 14:49:02
 • - Ngày tiếp nhận: 03/01/2018 14:49:02
 • - Ngày dự kiến trả: 21/02/2018 14:49:02
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 16:12:26
 • Hồ sơ 61251818010007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nâm N'Jang
18
61051017124855
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (QT-61 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai).
 • HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HOÀN (151385685)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 10:21:41
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 10:21:41
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 11:35:45
 • Hồ sơ 61051017124855 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
19
61051017124854
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (QT-61 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai).
 • HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN BẢO (400337009)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 10:16:49
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 10:16:49
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 11:35:12
 • Hồ sơ 61051017124854 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
20
61051018010167
 • - Về việc: Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. (Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI HÙNG (301000235)
 • - Ngày nộp: 05/01/2018 09:18:13
 • - Ngày tiếp nhận: 05/01/2018 09:18:13
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 11:32:43
 • Hồ sơ 61051018010167 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
21
61051017124241
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu ( Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH KHOA ĐẮK NÔNG (400360470)
 • - Ngày nộp: 05/12/2017 08:03:43
 • - Ngày tiếp nhận: 05/12/2017 08:03:43
 • - Ngày dự kiến trả: 03/01/2018 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 15:05:12
 • Hồ sơ 61051017124241 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
22
61061017120020
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (cấp mới).
 • NGUYỄN KHẮC TĂNG (240826174)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 07:50:19
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 07:50:19
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 07:50:19
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 09:27:35
 • Hồ sơ 61061017120020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
23
61061017120021
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (cấp mới).
 • QUÁCH CAO THƯỢNG (240826174)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 07:56:53
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 07:56:53
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 07:56:53
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 09:26:58
 • Hồ sơ 61061017120021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
24
61010917120717
 • - Về việc: Thủ tục thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng : nhà thờ giáo xứ Phúc Thành (CV283-Thẩm định BCKT-KTĐTXD đối với dự án sử dụng vốn NSNN).
 • HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ PHÚC THÀNH
 • - Ngày nộp: 06/12/2017 15:16:13
 • - Ngày tiếp nhận: 06/12/2017 15:16:13
 • - Ngày dự kiến trả: 25/12/2017 15:16:13
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 08:57:10
 • Hồ sơ 61010917120717 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá TT HCC
25
61010917110594
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ Định giá xây dựng hạng III (CV283(sửa đổi lần 1)).
 • NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
 • - Ngày nộp: 10/11/2017 10:42:52
 • - Ngày tiếp nhận: 10/11/2017 10:42:52
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/11/2017 14:51:51
 • Hồ sơ 61010917110594 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá TT HCC
26
61210117090087
 • - Về việc: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 10:18:34
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 10:18:34
 • - Ngày dự kiến trả: 05/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 17:03:28
 • Hồ sơ 61210117090087 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND
27
61020217090340
 • - Về việc: Giao đất, cho thuê đất xây trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện
 • BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CƯ JUT
 • - Ngày nộp: 07/09/2017 10:04:50
 • - Ngày tiếp nhận: 07/09/2017 10:04:50
 • - Ngày dự kiến trả: 17/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 15:35:35
 • Hồ sơ 61210117090080 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61020217090340
28
61051017082264
 • - Về việc: Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẮK NÔNG (613543139)
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 15:56:09
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 15:56:09
 • - Ngày dự kiến trả: 20/09/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 14:36:45
 • Hồ sơ 61051017082264 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
29
61031117040101
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: Dự án mua sắm thiết bị phòng học điện tử trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông
 • BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 26/04/2017 08:07:44
 • - Ngày tiếp nhận: 26/04/2017 08:07:44
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2017 08:44:53
 • Hồ sơ 61031117040101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
30
61031117050111
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, hạng mục chốt quản lý bảo vệ rừng trạm kiểm lâm số 3
 • KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ ĐÙNG
 • - Ngày nộp: 09/05/2017 14:44:36
 • - Ngày tiếp nhận: 09/05/2017 14:44:36
 • - Ngày dự kiến trả: 14/06/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2017 08:44:33
 • Hồ sơ 61031117050111 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC