Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 9251 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
610407180706047
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • DOÃN HỮU TÚ
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 10:24:49
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 10:24:49
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 10:24:49
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 17:17:26
  Hồ sơ 610407180706047 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
2
610407180705768
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • LÊ THỊ LIỄU (245205931)
 • - Ngày nộp: 23/07/2018 14:04:17
 • - Ngày tiếp nhận: 23/07/2018 14:04:17
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 14:04:17
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 17:17:26
  Hồ sơ 610407180705768 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
3
610407180705929
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • VŨ ĐÌNH THẮNG
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 09:06:59
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 09:06:59
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 09:06:59
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:58:25
  Hồ sơ 610407180705929 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
4
610610180700450
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (cấp mới).
 • THUỐC THÚ Y HÀ LOAN (ĐOÀN NGỌC SƠN)
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 14:07:29
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 14:07:29
 • - Ngày dự kiến trả: 07/08/2018 14:07:29
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:37:44
  Hồ sơ 610610180700450 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
5
610610180700451
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (cấp mới).
 • CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y HÀ LOAN (TRẦN DIỆU NGÂN HÀ)
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 14:10:25
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 14:10:25
 • - Ngày dự kiến trả: 07/08/2018 14:10:25
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:36:58
  Hồ sơ 610610180700451 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
6
612925180700558
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (UBND cấp xã ).
 • TRẦN VĂN NAM (245098171)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 14:00:29
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 14:00:29
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 14:00:29
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:28:35
  Hồ sơ 612925180700558 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thuận An
7
612925180700560
 • - Về việc: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (UBND cấp xã ).
 • TRẦN THANH HẢI (245127647)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 15:59:26
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 15:59:26
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 15:59:26
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:28:05
  Hồ sơ 612925180700560 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thuận An
8
612519180700493
 • - Về việc: đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi + Nhập sinh
 • BÀN THỊ BẢO (245441045)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 16:11:18
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 16:11:18
 • - Ngày dự kiến trả: 21/08/2018 16:11:18
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:26:23
  Hồ sơ 612519180700493 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Thuận Hà
9
610610180700470
 • - Về việc: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) (Cấp mới).
 • TRẦN THÀNH LUÂN
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:22:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:22:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:22:41
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:22:12
  Hồ sơ 610610180700470 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ SNN&PTNT
10
610407180705171
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • TRẦN DUY THANH CN NGUYỄN THIỆN TUẤN
 • - Ngày nộp: 06/07/2018 09:54:31
 • - Ngày tiếp nhận: 06/07/2018 09:54:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 09:54:31
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:11:28
  Hồ sơ 610407180705171 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
11
610407180705275
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • ĐỖ VĂN NHÂN CN LÊ TRẦN QUANG TUẤN (245274833)
 • - Ngày nộp: 10/07/2018 10:29:59
 • - Ngày tiếp nhận: 10/07/2018 10:29:59
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 10:29:59
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:10:54
  Hồ sơ 610407180705275 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
12
610407180705724
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • LÊ KHẢ VÂN CN TRẦN THỊ GÁI, LÊ VĂN PHONG
 • - Ngày nộp: 20/07/2018 13:40:35
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2018 13:40:35
 • - Ngày dự kiến trả: 14/08/2018 13:40:35
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:10:28
  Hồ sơ 610407180705724 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
13
610407180603672
 • - Về việc: ​Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • NGUYỄN XUÂN YÊN CN BÙI ĐÔNG HƯNG (245003056)
 • - Ngày nộp: 04/06/2018 15:03:45
 • - Ngày tiếp nhận: 04/06/2018 15:03:45
 • - Ngày dự kiến trả: 09/07/2018 15:03:45
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:10:01
  Hồ sơ 610407180603672 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
14
610407180705193
 • - Về việc: ​Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận
 • VŨ HỒNG TUẤN CN NGUYỄN VÕ HỒNG QUÂN
 • - Ngày nộp: 06/07/2018 15:16:04
 • - Ngày tiếp nhận: 06/07/2018 15:16:04
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 15:16:04
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:09:38
  Hồ sơ 610407180705193 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
15
610407180705166
 • - Về việc: ​Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • NGUYỄN VĂN BẰNG CN ĐỖ TRUNG TIẾN
 • - Ngày nộp: 06/07/2018 09:39:06
 • - Ngày tiếp nhận: 06/07/2018 09:39:06
 • - Ngày dự kiến trả: 10/08/2018 09:39:06
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:09:05
  Hồ sơ 610407180705166 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa