Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7436 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
612601180503588
 • - Về việc: cung cấp thông tin dữ liệu đất đai (cấp huyện).
 • BÙI ĐỨC ĐỆ
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 11:21:34
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 11:21:34
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:56:41
  Hồ sơ 612601180503588 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
2
612601180503604
 • - Về việc: Xoá Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • VŨ QUỐC TOẢN
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:39:51
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:39:51
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 14:39:51
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:56:17
  Hồ sơ 612601180503604 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
3
612601180503605
 • - Về việc: Xoá Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN ĐĂNG ANH/ LÊ THỊ TÚ (245222599)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:42:38
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:42:38
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 14:42:38
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:56:03
  Hồ sơ 612601180503605 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
4
612601180503590
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN HÂN HOAN
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 11:24:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 11:24:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:55:34
  Hồ sơ 612601180503590 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
5
612601180503591
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • DOÃN ĐỨC LONG (245265479)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 13:39:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 13:39:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 13:39:19
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:55:20
  Hồ sơ 612601180503591 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
6
612601180503594
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • LÊ THỊ VÂN (245318690)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 13:55:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 13:55:43
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 13:55:43
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:55:07
  Hồ sơ 612601180503594 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
7
612601180503596
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN VĂN HÒA (245085473)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:08:39
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:08:39
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 14:08:39
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:54:53
  Hồ sơ 612601180503596 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
8
612601180503607
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • LÊ VĂN TRỊ/ HỒ THỊ LÃNH (245091495)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:49:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:49:27
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 14:49:27
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:53:00
  Hồ sơ 612601180503607 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
9
612601180503608
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • NGUYỄN THÀNH ĐỒNG/ NGUYỄN THỊ NGÂN (245119474)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 15:04:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 15:04:33
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 15:04:33
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:52:42
  Hồ sơ 612601180503608 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
10
612601180503610
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
 • MAI VĂN TRỌNG/ CAO THỊ ÁNH (245085953)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 15:17:34
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 15:17:34
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 15:17:34
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:52:15
  Hồ sơ 612601180503610 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Krông Nô
11
610407180503142
 • - Về việc: ​Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
 • LÊ THÀNH LONG (245499517)
 • - Ngày nộp: 24/05/2018 16:06:11
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2018 16:06:11
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:06:11
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 16:16:28
  Hồ sơ 610407180503142 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
12
612419180500105
 • - Về việc: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 • PHẠM ĐÌNH LƯƠNG
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 17:38:10
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 17:38:10
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:16:15
  Hồ sơ 612419180500105 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
13
612419180500106
 • - Về việc: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 • PHẠM THỊ GIANG
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 17:39:57
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 17:39:57
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:15:57
  Hồ sơ 612419180500106 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
14
612419180500107
 • - Về việc: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 • PHẠM THỊ HỒNG HẠNH
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 17:41:46
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 17:41:46
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:15:37
  Hồ sơ 612419180500107 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân
15
612419180500108
 • - Về việc: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 • PHẠM ĐÌNH LÂM
 • - Ngày nộp: 28/05/2018 17:43:06
 • - Ngày tiếp nhận: 28/05/2018 17:43:06
 • - Ngày dự kiến trả: 30/05/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:15:19
  Hồ sơ 612419180500108 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Quảng Tân