Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 237 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
61010917050215
 • - Về việc: Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DTNT N TRANG LONG
 • TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DTNT N TRANG LONG
 • - Ngày nộp: 24/05/2017 08:25:48
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2017 08:25:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2017 14:21:00
 • Hồ sơ 61010917050215 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá TT HCC
2
61020217050197
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÁI AN
 • - Ngày nộp: 18/05/2017 14:22:40
 • - Ngày tiếp nhận: 18/05/2017 14:22:40
 • - Ngày dự kiến trả: 16/06/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2017 08:08:29
 • Hồ sơ 61020217050197 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC
3
61210117090087
 • - Về việc: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ĐẠI HẢI
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 10:18:34
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 10:18:34
 • - Ngày dự kiến trả: 05/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 17:03:28
 • Hồ sơ 61210117090087 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND
4
61020217090340
 • - Về việc: Giao đất, cho thuê đất xây trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện
 • BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CƯ JUT
 • - Ngày nộp: 07/09/2017 10:04:50
 • - Ngày tiếp nhận: 07/09/2017 10:04:50
 • - Ngày dự kiến trả: 17/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 15:35:35
 • Hồ sơ 61210117090080 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61020217090340
5
61051017082264
 • - Về việc: Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẮK NÔNG (613543139)
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 15:56:09
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 15:56:09
 • - Ngày dự kiến trả: 20/09/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/09/2017 14:36:45
 • Hồ sơ 61051017082264 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
6
61031117040101
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: Dự án mua sắm thiết bị phòng học điện tử trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông
 • BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 26/04/2017 08:07:44
 • - Ngày tiếp nhận: 26/04/2017 08:07:44
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2017 08:44:53
 • Hồ sơ 61031117040101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
7
61031117050111
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, hạng mục chốt quản lý bảo vệ rừng trạm kiểm lâm số 3
 • KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ ĐÙNG
 • - Ngày nộp: 09/05/2017 14:44:36
 • - Ngày tiếp nhận: 09/05/2017 14:44:36
 • - Ngày dự kiến trả: 14/06/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/05/2017 08:44:33
 • Hồ sơ 61031117050111 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
8
61070917030019
 • - Về việc: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược.(PHAN THỊ BÍCH NGỌC)
 • PHAN THỊ BÍCH NGỌC (245179545)
 • - Ngày nộp: 01/03/2017 11:14:58
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2017 11:14:58
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/03/2017 13:38:33
 • Hồ sơ 61070917030019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y Tế
9
61051017092730
 • - Về việc: Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.
 • CÔNG TY TNHH TIẾN LỢI (241061941)
 • - Ngày nộp: 22/09/2017 10:04:30
 • - Ngày tiếp nhận: 22/09/2017 10:04:30
 • - Ngày dự kiến trả: 06/10/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 16:02:49
 • Hồ sơ 61051017092730 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
10
61031117090219
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: công trình sửa chữa cục bộ mặt bằng và hệ thống thoát nước tỉnh lộ 1
 • SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 13/09/2017 15:14:05
 • - Ngày tiếp nhận: 13/09/2017 15:14:05
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 14:56:32
 • Hồ sơ 61210117090083 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031117090219
11
61031117090218
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: công trình sửa chữa cục bộ mặt đường và hệ thống thoát nước tỉnh lộ 2
 • SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 11/09/2017 14:37:14
 • - Ngày tiếp nhận: 11/09/2017 14:37:14
 • - Ngày dự kiến trả: 17/10/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 14:55:56
 • Hồ sơ 61210117090085 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031117090218
12
61031117090217
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: công trình sửa chữa cục bộ mặt đường và hệ thống thoát nước tỉnh lộ 3
 • SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 11/09/2017 14:28:26
 • - Ngày tiếp nhận: 11/09/2017 14:28:26
 • - Ngày dự kiến trả: 17/10/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 14:55:26
 • Hồ sơ 61210117090086 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031117090217
13
61051017092673
 • - Về việc: Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
 • NGUYỄN THỊ THÙY TRANG (245151655)
 • - Ngày nộp: 20/09/2017 15:34:44
 • - Ngày tiếp nhận: 20/09/2017 15:34:44
 • - Ngày dự kiến trả: 10/10/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:44:31
 • Hồ sơ 61051017092673 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
14
61051017092706
 • - Về việc: Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
 • CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LINH TRANG - CỬA HÀNG ĐẮK NÔNG (331445576)
 • - Ngày nộp: 21/09/2017 15:04:52
 • - Ngày tiếp nhận: 21/09/2017 15:04:52
 • - Ngày dự kiến trả: 11/10/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:44:08
 • Hồ sơ 61051017092706 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
15
61020217010013
 • - Về việc: Thẩm định trữ lượng khoáng sản ( Mỏ than bùn Đắk Gour ( mở rộng) xã Thuận An
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TÂN
 • - Ngày nộp: 09/01/2017 08:06:23
 • - Ngày tiếp nhận: 09/01/2017 08:06:23
 • - Ngày dự kiến trả: 23/02/2018 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/07/2017 14:51:33
 • Hồ sơ 61020217010013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC