Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 2601 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
61250118010089
 • - Về việc: ​Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - ĐS
 • BÙI VĂN THẾ CĐ ĐH (245020207)
 • - Ngày nộp: 03/01/2018 13:57:18
 • - Ngày tiếp nhận: 03/01/2018 13:57:18
 • - Ngày dự kiến trả: 17/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 19:10:06
 • Hồ sơ 61250118010089 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TNTKQ Huyện Đăk Song
2
61040718010448
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • LÊ DIỆU LY (245235287)
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 08:30:31
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 08:30:31
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 08:30:31
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:28:23
 • Hồ sơ 61040718010448 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
3
61031117120291
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: dự án đường cơ động từ trung tâm huyện Tuy Đức đến đại đội bộ binh 3 (Thẩm định). (Thẩm định, phê duyệt).
 • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN TUY ĐỨC
 • - Ngày nộp: 21/12/2017 09:38:22
 • - Ngày tiếp nhận: 21/12/2017 09:38:22
 • - Ngày dự kiến trả: 19/01/2018 09:38:22
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 15:43:43
 • Hồ sơ 61210118010041 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031117120291
4
61031117120286
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trong giai đoạn 1 thuộc dự án: nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil (Thẩm định). (Thẩm định, phê duyệt).
 • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN ĐẮL MIL
 • - Ngày nộp: 18/12/2017 10:33:15
 • - Ngày tiếp nhận: 18/12/2017 10:33:15
 • - Ngày dự kiến trả: 16/01/2018 10:33:15
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 15:41:41
 • Hồ sơ 61210118010045 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031117120286
5
61031118010003
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp Xây dựng và cắm hệ thống biển bảng trên Biên Giới (Thẩm định, phê duyệt).
 • BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHỒNG TỈNH ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 12/01/2018 11:01:44
 • - Ngày tiếp nhận: 12/01/2018 11:01:44
 • - Ngày dự kiến trả: 09/02/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 15:41:03
 • Hồ sơ 61210118010037 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031118010003
6
61040718010040
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • ĐỖ BÁ LƯU (245114417)
 • - Ngày nộp: 15/01/2018 16:05:58
 • - Ngày tiếp nhận: 15/01/2018 16:05:58
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 16:05:58
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 15:00:34
 • Hồ sơ 61040718010040 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
7
61040718010285
 • - Về việc: Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
 • TRỊNH THỊ THANH (245325272)
 • - Ngày nộp: 22/01/2018 16:49:55
 • - Ngày tiếp nhận: 22/01/2018 16:49:55
 • - Ngày dự kiến trả: 07/02/2018 16:49:55
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 14:58:59
 • Hồ sơ 61040718010285 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thị xã Gia Nghĩa
8
61070917120131
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Trường hợp thẩm định).
 • LÝ THỊ HỒNG HẠNH (241104108)
 • - Ngày nộp: 20/12/2017 14:58:02
 • - Ngày tiếp nhận: 20/12/2017 14:58:02
 • - Ngày dự kiến trả: 22/02/2018 14:58:02
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:04:12
 • Hồ sơ 61070917120131 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
9
61070917120139
 • - Về việc: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Trường hợp thẩm định).
 • QUẦY THUỐC HỒNG NGÓT (245175701)
 • - Ngày nộp: 26/12/2017 10:44:11
 • - Ngày tiếp nhận: 26/12/2017 10:44:11
 • - Ngày dự kiến trả: 28/02/2018 10:44:11
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:03:58
 • Hồ sơ 61070917120139 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
10
61070917120150
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt Nhà thuốc (GPP)
 • NGUYỄN THỊ HOẠT (240723210)
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 14:10:38
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 14:10:38
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:03:42
 • Hồ sơ 61070917120150 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
11
61070918010039
 • - Về việc: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề dược nhưng chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5,6,7,8,9,10,11 Điều 28 của Luật dược)Theo hình thức xét hồ sơ
 • VŨ THỊ HẰNG
 • - Ngày nộp: 15/01/2018 09:45:32
 • - Ngày tiếp nhận: 15/01/2018 09:45:32
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 08:02:56
 • Hồ sơ 61070918010039 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHCC
12
61031117110262
 • - Về việc: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư): Dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản đá xây dựng đồi 982, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức (nhận theo công văn bố sung hồ sơ số 2274/SKH-KTĐN, ngày 21/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) (UBND).
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ ĐẮK LẮK
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 08:23:13
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 08:23:13
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 08:23:13
 • - Ngày có kết quả: 30/12/2017 09:39:17
 • Hồ sơ 61210117120142 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hồ sơ này được liên thông từ hồ sơ gốc 61031117110262
13
61051017103180
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (QT-61 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai).
 • TÊN HỘ KINH DOANH ĐẶNG ĐÌNH VINH (245154214)
 • - Ngày nộp: 13/10/2017 10:47:40
 • - Ngày tiếp nhận: 13/10/2017 10:47:40
 • - Ngày dự kiến trả: 16/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 08:52:05
 • Hồ sơ 61051017103180 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
14
61010917050215
 • - Về việc: Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DTNT N TRANG LONG
 • TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DTNT N TRANG LONG
 • - Ngày nộp: 24/05/2017 08:25:48
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2017 08:25:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2017 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2017 14:21:00
 • Hồ sơ 61010917050215 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá TT HCC
15
61020217050197
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÁI AN
 • - Ngày nộp: 18/05/2017 14:22:40
 • - Ngày tiếp nhận: 18/05/2017 14:22:40
 • - Ngày dự kiến trả: 16/06/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/05/2017 08:08:29
 • Hồ sơ 61020217050197 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC