Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 204 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
61051016110211
 • - Về việc: Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
 • CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THANH HUYỀN (03 NGƯỜI) (245050613)
 • - Ngày nộp: 04/11/2016 11:54:07
 • - Ngày tiếp nhận: 04/11/2016 11:54:07
 • - Ngày dự kiến trả: 23/11/2016 13:30:00
 • Hồ sơ 61051016110211 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công
2
61010917050215
 • - Về việc: Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DTNT N TRANG LONG
 • TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DTNT N TRANG LONG
 • - Ngày nộp: 24/05/2017 08:25:48
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2017 08:25:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 61010917050215 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá TT HCC
3
61020217050197
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÁI AN
 • - Ngày nộp: 18/05/2017 14:22:40
 • - Ngày tiếp nhận: 18/05/2017 14:22:40
 • - Ngày dự kiến trả: 16/06/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 61020217050197 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC
4
61031117050119
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 • SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 • - Ngày nộp: 15/05/2017 13:40:26
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2017 13:40:26
 • - Ngày dự kiến trả: 20/06/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 61031117050119 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
5
61031117040101
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: Dự án mua sắm thiết bị phòng học điện tử trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông
 • BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẮK NÔNG
 • - Ngày nộp: 26/04/2017 08:07:44
 • - Ngày tiếp nhận: 26/04/2017 08:07:44
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 61031117040101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
6
61031117050111
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, hạng mục chốt quản lý bảo vệ rừng trạm kiểm lâm số 3
 • KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ ĐÙNG
 • - Ngày nộp: 09/05/2017 14:44:36
 • - Ngày tiếp nhận: 09/05/2017 14:44:36
 • - Ngày dự kiến trả: 14/06/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 61031117050111 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
7
61031117050106
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu công trình trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh
 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • - Ngày nộp: 03/05/2017 09:54:36
 • - Ngày tiếp nhận: 03/05/2017 09:54:36
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 61031117050106 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
8
61031117050104
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu Mua sắm thiết bị công trình: Xây dựng ký túc xá, nhà ăn Trường Phổ thông DNTN Huyện Đắk Mil
 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • - Ngày nộp: 03/05/2017 09:43:27
 • - Ngày tiếp nhận: 03/05/2017 09:43:27
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 61031117050104 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
9
61070917030019
 • - Về việc: Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược.(PHAN THỊ BÍCH NGỌC)
 • PHAN THỊ BÍCH NGỌC (245179545)
 • - Ngày nộp: 01/03/2017 11:14:58
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2017 11:14:58
 • - Ngày dự kiến trả: 12/04/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 61070917030019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y Tế
10
61020217010013
 • - Về việc: Thẩm định trữ lượng khoáng sản ( Mỏ than bùn Đắk Gour ( mở rộng) xã Thuận An
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TÂN
 • - Ngày nộp: 09/01/2017 08:06:23
 • - Ngày tiếp nhận: 09/01/2017 08:06:23
 • - Ngày dự kiến trả: 23/02/2018 07:00:00
 • Hồ sơ 61020217010013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quả TT HCC
11
61010917040137
 • - Về việc: Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến: Trạm thu phát sóng thông tin di động
 • BAN QLDA HẠ TẦNG 3 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
 • - Ngày nộp: 26/04/2017 17:03:38
 • - Ngày tiếp nhận: 26/04/2017 17:03:38
 • - Ngày dự kiến trả: 29/05/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 61010917040137 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá TT HCC
12
61070917030032
 • - Về việc: cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược(PHAN KIM NGỌC )
 • PHAN KIM NGỌC (2450386646)
 • - Ngày nộp: 20/03/2017 09:14:54
 • - Ngày tiếp nhận: 20/03/2017 09:14:54
 • - Ngày dự kiến trả: 03/04/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 61070917030032 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y Tế
13
61031116120054
 • - Về việc: Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án. Dự án: Nâng cấp, sửa chữa hồ thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô. Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa đường Phan Bội Châu
 • ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ
 • - Ngày nộp: 29/12/2016 16:00:58
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2016 16:00:58
 • - Ngày dự kiến trả: 13/02/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 61031116120054 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung Tâm HCC
14
61031117070177
 • - Về việc: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp: dự án Đường vào xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức
 • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN TUY ĐỨC
 • - Ngày nộp: 05/07/2017 09:02:33
 • - Ngày tiếp nhận: 05/07/2017 09:02:33
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2017 13:30:00
 • Hồ sơ 61210117070035 đã trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP UBND. Lưu ý hs này được liên thông từ hs gốc 61031117070177
15
61051017071682
 • - Về việc: Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
 • NGÔ XUÂN PHI (245236561)
 • - Ngày nộp: 10/07/2017 14:33:10
 • - Ngày tiếp nhận: 10/07/2017 14:33:10
 • - Ngày dự kiến trả: 28/07/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 61051017071682 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả kết quá Trung tâm Hành chính công