Mức độ 3  Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Ký hiệu thủ tục: TĐGĐK
Lượt xem: 382
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
Cách thức thực hiện Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp. Địa chỉ số 11 Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Khu hành chính Sùng đức); Điện thoại: 0501.3543140.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện - Giấy đăng ký tham gia TGPL (cấp mới).
- Trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;
- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;
- Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhu cầu nộp đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý tại Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

Sở Tư pháp xem xét nếu hợp lệ thu hồi Giấy đăng ký cũ và quyết định cấp Giấy đăng ký mới; trong trường hợp không đồng ý thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý(bản chính);
- Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cũ (bản chính).

File mẫu:

  • Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi