Mức độ 3  Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Ký hiệu thủ tục: BC11
Lượt xem: 1265
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động (đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh);
- Qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Thu theo Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính:
- Phí thẩm định: 1.500.000 đồng/hồ sơ.
- Lệ phí cấp giấy phép: 100.000 đồng/lần.
Căn cứ pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính;
- Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

(Không áp dụng thủ tục này đối với trường hợp mở rộng phạm vi hoạt động dịch vụ bưu chính)

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin truyền thông. Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 0501.555.600.

- Việc thẩm tra và cấp phép sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

File mẫu:

  • - Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi