Tìm thấy 2785 thủ tục

Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Giãn tiến độ đầu tư
Mức độ 2
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 2
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 2
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 2
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 2
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Mức độ 2
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Mức độ 2
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức độ 2
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Mức độ 2
Chuyển nhượng dự án đầu tư
Loading...