Tìm thấy 2771 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 2
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
Mức độ 2
Công nhận báo cáo viên pháp luật
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Mức độ 2
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 2
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Loading...