Tìm thấy 3234 thủ tục

Mức độ 2
Cấp điện sinh hoạt
Mức độ 2
Cấp điện ngoài sinh hoạt
Mức độ 2
Thay đổi mục đích sử dụng điện
Mức độ 2
Gia hạn hợp đồng
Mức độ 2
Chấm dứt hợp đồng
Mức độ 2
Thay đổi định mức sử dụng điện
Mức độ 2
Xử lý báo mất điện
Mức độ 2
Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện
Mức độ 2
Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm
Mức độ 2
Thay đổi thông tin đã đăng ký
Mức độ 2
Thay đổi công suất sử dụng điện/ thay đổi loại công tơ
Mức độ 2
Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm
Mức độ 2
Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện
Mức độ 2
Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
Mức độ 2
Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Loading...