Tìm thấy 602 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Cấp Giấy phép liên vận qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
92
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
93
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
94
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
95
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
96
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
97
Cấp lại Giấy phép liên vận qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
98
Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
99
Cấp lại giấy phép lái xe
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
100
Cấp lại giấy phép xe tập lái
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
101
Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
102
Cấp mới Giấy phép lái xe
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
103
Cấp mới giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
104
Cấp mới giấy phép xe tập lái
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
105
Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ