Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 653 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
92
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
93
Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
94
Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương
Mức độ 3
Sở Công thương
Điện
Mức độ 3
95
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện ảnh
Mức độ 3
96
Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện ảnh
Mức độ 3
97
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
98
Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
99
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
100
Cấp Giấy phép liên vận qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
101
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
102
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
103
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
104
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
105
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ