Tìm thấy 602 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
62
Cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
63
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch ( CẤP HUYỆN)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
64
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
65
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
66
thủ tục tập huấn
Mức độ 3
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp
Công nghiệp
Mức độ 3
67
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.
Mức độ 3
Sở Công thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
68
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
69
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
70
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).
Mức độ 3
Sở Công thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
71
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
72
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.
Mức độ 3
Sở Công thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
73
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).
Mức độ 3
Sở Công thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
74
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
75
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng