Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 653 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
17
Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
18
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
19
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
20
Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
21
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
22
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Biểu diễn nghệ thuật
Mức độ 3
23
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (Trong trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
24
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (Trong trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
25
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
26
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
27
Người thuộc hộ nghèo không có chồng hoặc không có vợ; có chồng hoặc vợ đã chết; có chồng hoặc vợ mất tích theo QĐPL và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 tuổi đến 22 tuổi nhưng người con đó đang học PT, học nghề, TH chuyên nghiệp, CĐ, ĐH văn bằng thứ nhất (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con)( Điều 40)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
28
Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc( Điều 47)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
29
Thủ tục hỗ trợ kinh phí, chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (các đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 và Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP)( Điều 48)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
30
Thủ tục hỗ trợ mai táng phí đối với các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng ( Điều 46)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội