Tìm thấy 612 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Đăng ký hoạt động cơ sở in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Cấp Giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
7
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
8
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
9
Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
10
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
11
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
12
Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
13
Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
14
Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
15
Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Trợ giúp pháp lý