Đến tháng 2
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

81.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/02/2018)