Đến tháng 4
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

80.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 24/04/2018)