Đến tháng 9
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

90.3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/09/2017)