Đến tháng 7
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

92.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/07/2017)