Đến tháng 8
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

79.7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 18/08/2018)