Đến tháng 6
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

79.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/06/2018)