Đến tháng 3
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

76.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 24/03/2018)