Đến tháng 7
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

78.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/07/2018)